Formål

Fondens formål er:

  1. Støtte til efterkommere: Støtte til efterkommere gives hovedsageligt i form af støtte til studieophold m.v., men undtagelsesvis kan anden form for støtte komme på tale.
  1. Støtte til forsknings- og uddannelsesinstitutioner: Fonden yder støtte til danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner med særligt henblik på forskning og uddannelse i bygge- og anlægsvirksomhed.
    Støtten gives hovedsageligt som støtte til indkøb af udstyr, indretning af lokaler m.v., som vil give institutionen en væsentlig og vedvarende forbedring af institutionens muligheder for forskning og undervisning. Der lægges vægt på, at investeringen vedrører et område, som har væsentlig praktisk betydning for erhvervslivet. Støtte gives i forbindelse med såvel projekter af høj forskningsmæssig klasse såvel som projekter, som kan bidrage med et væsentligt løft af en institutions undervisningsmuligheder.

Fondspraksis:

På baggrund af Databeskyttelsesforordningen skal der sammen med ansøgningen fremsendes en udfyldt og underskrevet samtykkeerklæring, som kan downloades på Rovsing & Gammeljords hjemmeside: