Bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse, der består af seks medlemmer.
Tre af disse medlemmer vælges inden for kredsen af efterkommere af Johan Heinrich Hoffmann. Valget sker for 5 år ad gangen.

Den nuværende bestyrelse består af:

 • Adm. direktør Jens Lunn
  Indtræden i bestyrelsen/genvalg: 2008/2019
  Medlemmets særlige kompetencer/Uddannelse: Innovation og forretningsudvikling, selskabsledelse, CSR
  Øvrige ledelseserhverv: Bestyrelsesmedlem i A/S Knabstrup Gods
 • Civilingeniør Erik Hoffmann-Petersen
  Indtræden i bestyrelsen/genvalg: 1991/2019
  Medlemmets særlige kompetencer/Uddannelse: civilingeniør, bygnings, HD-organisation
  Andre kompetencer: virksomhedsledelse, strategi- og virksomhedsudvikling, R&D, diverse teknologiområder, finansiering
  Øvrige ledelseserhverv: Direktør Spellshell ApS, Direktør Windbuilders ApS, Bestyrelsesmedlem Pureteq A/S, Bestyrelsesmedlem Lindø Industripark A/S
 • Ingeniør Johan Heinrich Hoffmann
  Indtræden i bestyrelsen/genvalg: 1997/2019
  Medlemmets særlige kompetencer/Uddannelse: Ingeniørmæssig baggrund (maskiningeniør). 3 år i maskinindustri, ca. 15 år i IT-branchen, 8 år i Microsofts udviklingsafdeling af software for SCM (supply chain management)
 • Læge Nikolaj Hoffmann-Petersen
  Indtræden i bestyrelsen/genvalg: 2010/2019
  Medlemmets særlige kompetencer/Uddannelse: Igangværende speciallæge uddannelse i nefrologi (medicinske nyresygdomme), PhD-studerende ved AU Health
  Andre kompetencer: Bred fagpolitisk erfaring
  Øvrige ledelseserhverv: Speciallæge almen medicin
 • Senior Project Development Manager Tue Dyekjær-Hansen
  Indtræden i bestyrelsen/genvalg: 2008/2019
  Medlemmets særlige kompetencer/Uddannelse: Civilingeniør, Energi og miljø, HD-organisation
  Andre kompetencer: Projektudvikling, projektledelse
 • Advokat Søren Lehmann Nielsen
  Indtræden i bestyrelsen/genvalg: 2004/2019
  Medlemmets særlige kompetencer/Uddannelse: Fondsretlig og skattemæssig ekspertise, bestyrelseserfaring
  Øvrige ledelseserhverv: Formand for Axel Nielsens Mindelegat, Formand for Jørgen H. Nielsen og hustru Aase Ruth Nielsens Familiefond, Partner hos advokatfirmaet Bruun & Hjejle