Bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse, der består af seks medlemmer.
Tre af disse medlemmer vælges inden for kredsen af efterkommere af Johan Heinrich Hoffmann. Valget sker for 5 år ad gangen.

Den nuværende bestyrelse består af:

  • Adm. direktør Jens Lunn
   Indtræden i bestyrelsen/genvalg: 2008/2019
   Medlemmets særlige kompetencer/Uddannelse: Innovation og forretningsudvikling, selskabsledelse, CSR
   Øvrige ledelseserhverv: Bestyrelsesmedlem i A/S Knabstrup Gods
  • Ingeniør Johan Heinrich Hoffmann
   Indtræden i bestyrelsen/genvalg: 1997/2019
   Medlemmets særlige kompetencer/Uddannelse: Ingeniørmæssig baggrund (maskiningeniør). 3 år i maskinindustri, ca. 15 år i IT-branchen, 8 år i Microsofts udviklingsafdeling af software for SCM (supply chain management)
  • Læge Nikolaj Hoffmann-Petersen
   Indtræden i bestyrelsen/genvalg: 2010/2019
   Medlemmets særlige kompetencer/Uddannelse: Igangværende speciallæge uddannelse i nefrologi (medicinske nyresygdomme), PhD-studerende ved AU Health
   Andre kompetencer: Bred fagpolitisk erfaring
   Øvrige ledelseserhverv: Speciallæge almen medicin
  • Senior Project Development Manager Tue Dyekjær-Hansen
   Indtræden i bestyrelsen/genvalg: 2008/2019
   Medlemmets særlige kompetencer/Uddannelse: Civilingeniør, Energi og miljø, HD-organisation
   Andre kompetencer: Projektudvikling, projektledelse
  • Advokat Søren Lehmann Nielsen
   Indtræden i bestyrelsen/genvalg: 2004/2019
   Medlemmets særlige kompetencer/Uddannelse: Fondsretlig og skattemæssig ekspertise, bestyrelseserfaring
   Øvrige ledelseserhverv: Formand for Axel Nielsens Mindelegat, Formand for Jørgen H. Nielsen og hustru Aase Ruth Nielsens Familiefond, Partner hos Plesner Advokatpartnerselskab